Loven forlanger at arbejdsklimaet, herunder det psykiske måles mindst hvert 3.år. En rigtig god ide; vi investerer jo meget i vores arbejde, både tidsmæssigt og mentalt. Spørgsmålet er hvordan man måler og ikke mindst hvad man stiller op med målingerne. Man kan måle på mange måder. Det er vigtigt at undersøgelsen på den ene side fanger de vigtigste forhold, på den anden side ikke ender med at blive så uoverskuelig, at man drukner i tal, statistik og teknik.

Jeg er certificeret i Team Climate Inventory fra Dansk Psykologisk Forlag, en test som giver et hurtigt og ret dækkende overblik udfra 44 spørgsmål i forhold til:

  • Mål (er de forstået, er de accepteret, er de motiverende osv)
  • tryghed
  • resultatorientering
  • evne til innovation (ikke bare i ydelser/produkter men også i forhold til arbejdsgange mv)

Det vigtigste er opfølgningen. Undersøgelsen i sig selv er ikke resultatet, selvom det sommetider kan virke sådan. Man laver en rapport og det var så det. Det afgørende er naturligvis at fastholde det som fungerer godt, at identificere hvad der evt. kan blive bedre og at drøfte konkrete planer for hvem der så gør hvad hvornår og hvorfor. Hvad er ledelsens, TR’s og medarbejdernes ansvar. Ledelsen synes ofte at medarbejderne burde agere/tænke lidt anderledes, mens medarbejderne synes det er ledelsen der skulle have mere forståelse, lytte mere, være mere fleksibel etc. Især her er ekstern hjælp en god ide. Det er svært for en organisation at se egne styrker og udviklingspunkter. Og noget kan være svært at tale om.

Jeg har 10 års erfaring med opfølgning på psykisk APV. Som ekstern konsulent kan jeg hjælpe med at skabe en konstruktiv fremadrettet proces, hvor organisationen bliver tydeligere på hvad der er vilkår og hvad der er mulige indsatsområder. Og hvor måden man kommunikerer på, møder hinanden, forhandler, drøfter og beslutter kvalificeres.

Ring for en nærmere drøftelse af mulig hjælp.