Coach Århus

Nysgerrige, åbnende, afklarende spørgsmål stillet af en sparringspartner. En Coach kan komme langt med en klient ved at stille spørgsmål som:

 • Hvad er dine mål i (arbejds)livet?
 • Hvordan vil du realisere dem?
 • Hvilke succeser har du haft i dit (arbejds)liv og hvad siger de om dine værdier, mål og kompetencer?
 • Hvilket besvær er du stødt på og hvordan har du håndteret det?
 • Hvilke eksisterende kompetencer kunne du udnytte endnu mere?
 • Hvad tror du dine omgivelser synes du skulle udvikle og hvad synes du om det?
 • Hvad vil være nemmest for dig at udvikle?
 • Hvad ville være bedst at udvikle uanset hvor nemt eller svært det ville være?
 • Hvad er dine forhåbninger og hvad frygter du?
 • Hvis du forestiller dig at være gået på pension, hvad ville du så være gladest for eller endda stolt af at kigge tilbage på?
 • Hvad ville du ærgre dig mest over ikke at have gjort?

Resultatet af coachingen er dels nye perspektiver på de konkrete spørgsmål man er optaget af, dels øget refleksionsevne. Man bliver bedre til at se sig selv (og andre) udefra. Ikke blot lade tingene passere, men stoppe op og finde ro og retning, blive klogere på impulser, tanker, følelser, værdier. Bestil en konsultation med Coach Tom Mårup i århus.