www.isaga.info er hjemsted for en verdensomspændende erfaringsudveksling omkring hvordan spil og simulering kan bruges til udvikling af personlige og sociale kompetencer – og meget andet. Spil og simulering er en komprimeret virkelighed. Et kreativt værksted, hvor man kan eksperimentere med roller og adfærd.
Man kan f.eks. lave en midlertidig organisation, hvor nogen bliver mellemledere og andre topledere med bestemte ansvarsområder. Man kan så afprøve nogle af sine ambitioner, ’hvis bare jeg var leder så…’.

Man kan undersøge hvad der lykkes og hvad opstår der af udfordringer på organisatorisk, samarbejdsmæssigt og personligt plan og hvad man så kan lære af det. En topleder kan lære meget på 1 time eller 2 om hvordan verden ser ud fra gulv- eller mellemleder niveauet og det samme kan en medarbejder, som får lov at prøve at være leder. Situations- og rollespil kan laves så enkle og målrettede, at man på få minutter kan opleve verden fra kollegaens position. Spil og simuleringer muliggør ikke alene hurtig indsigt i egne ressourcer og udviklingsområder, men også indsigt i andres vilkår og dermed større forståelse, respekt og anerkendelse for andres situation.

Jeg har stor erfaring med laboratoriemetoden, spil og simuleringer, som kan bruges til personlig og organisatorisk afklaring og udvikling. Jeg samarbejder med teaterfolk, som anvender kreativiteten fra den verden til at illustrere og undersøge vigtige ting på arbejdspladsen. Plus måder at bryde uhensigtsmæssige mønstre på.