Udvikling af grupper og teams

Livet i en arbejdsgruppe kan være spændende og effektivt. Men det kan også være frustrerende og ineffektivt. Gruppeprocesser er komplekse og det er vigtigt at trække på forskellige teoretiske skolers begreber og erfaringer.

Det funktionelle perspektiv
Belbin er kendt for en normativ model, som giver et bud på hvilke roller, der skal udfyldes for at en gruppe løser sin opgave optimalt. Roller forstås her som nødvendige funktioner for gruppens effektivitet og trivsel: opstarter, idémand, afslutter, brobygger osv.

Det psykodynamiske perspektiv
Bion ser på det der sker ’under overfladen’

Der sker noget psykologisk interessantmarkant når individer indgår i en gruppe. Ubevidst træder en masse forventninger, forhåbninger, gode og dårlige erfaringer med grupper, forvirring og meget andet i kraft. Det kan stjæle en del fokus fra den primære opgave. Det kan være vældig befriende – og produktivitetsfremmende – at kigge på disse fænomener i gruppen.

Freuds ’elev’ Jung er bl.a. kendt for sin teori om arketyper. Næsten alle kulturer har opereret med fortællinger, eventyr, myter, med et ret fast sæt af grundfigurer, som ubevidst præger vores antagelser om hvilke roller man kan og bør spille i en gruppe, ja i livet i det hele taget: helten, skurken, frelseren, den onde, den gode, den grimme, prinsessen, narren. Hvilke ubevidste roller med hvilke drømme, håb og frygt findes mon i ens egen arbejdsgruppe? Der kan frigøres skjult energi i at se på disse underlige fænomener under overfladen.

Tidsdimensionen
Tuckmann anskuer grupper udfra et produktionsudviklingsperspektiv, hvor han hævder, at grupper i praksis skal igennem bestemte, kritiske faser for at blive effektive. Han hæfter sig ved motivation og kompetence i forhold til såvel opgave som gruppedynamik og hævder, at gruppen uundgåeligt vil havne i en fase, hvor såvel mål og roller som arbejdsmåder og væremåder må genforhandles. Se under artikler

Kontekstens betydning
Systemisk teori understreger betydningen af at afklare hvilket domæne et givet organisatorisk fænomen handler om. Hvad skal man være enige om og hvor må man godt eller bør måske ligefrem være forskellige? Se under artikler