Konflikter er uundgåelige. Men vi kan lære at håndtere dem bedre. Konflikter binder energi, de er frustrerende, måske endda smertefulde, sommetider skadelige for karriere og vores relationer til omverdenen.
Vi har alle været et stykke oppe af ’konflikttrappen’, hvor det ikke længere blot er uenighed om en sag, der skiller os fra en anden. Konflikten er blevet personlig, vi tænker mere og mere unuanceret og sort/hvidt.
Af gode grunde: vi forsøger at forsvare respekt og værdighed. Problemet er at midlerne ødelægger målene.
Vi optrapper konflikten, den anden bliver modstander og gør præcis det samme. En ond cirkel, hvor der sommetider skal hjælp til udefra for at nedtrappe.

Den ofte citerede konflikttrappe er udviklet af Friedrich Glasl. Arbejdsmiljøweb.dk har gengivet modellen og på nyttig vis tilføjet hvad aktørerne og lederen kan gøre på de forskellige trin Se artikler

Jeg har i 15 år arbejdet med konfliktnedtrapning. Jeg er stadig varm tilhænger af Marshall Rosenbergs såkaldt ikke-voldelige kommunikation, populariseret som ’girafsprog’. Rosenberg viser meget klart, hvordan vi sætning for sætning kan trappe en konflikt op eller ned. Se artikler

Indblik i de psykologiske grundmekanismer er også vigtigt for at kunne konfliktnedtrappe. Se artikler

Konfliktnedtrapning er en voksende disciplin, kaldet mediering. Begrebet er stadig ikke særlig udbredt i Danmark, men jeg er overbevist om at det kommer, eksempelvis planlægges Patientklagenævnet afløst af dialogforaer, hvor læge og patient, fremfor det meget indirekte kommunikation med at skrive til hinanden via forskellige instanser, mødes ansigt til ansigt. Om nødvendigt med en mediator. Samme udvikling er på vej indenfor retssystemet.
En meget glædelig udvikling.

Vi fastholder alt for nemt bitterhed og fordømmelse, når vi ikke møder dem, som vi føler har gjort os uret. Misforståelser, skuffelser og vrede er uundgåeligt. Men vi kan blive bedre til at håndtere konflikterne.
Forstå dem bedre, blive bedre til ikke at trappe op, bedre til at trappe ned når det er sket. Uden at give køb på vigtige værdier og behov. ’Transformativ mediering’ handler om at konsulenten hjælper aktørerne med ’empowerment’ og indlevelse. At aktørerne hjælpes til at finde og fremføre deres behov på en klar og sober måde. Samtidig med at de bliver bedre til at lytte og være indlevende i den anden. Ikke blot af etiske grunde, men også af pædagogiske og taktiske: chancen for at komme overens er størst, hvis man viser vilje til at forstå den anden. Det betyder ikke at man skal give vedkommende ret. En svær øvelse. Men når selv ofre for forbrydelser kan tilgive gerningsmanden synes forbedringsmulighederne meget store.

Ring for en nærmere drøftelse af hvordan jeg kan hjælpe parterne i en konflikt. Jeg har flere års erfaring i konflikt håndtering og konfliktløsning