Ingen test siger Sandheden om en person. Heldigvis. Men alle tests giver et betydningsfuldt input at arbejde videre med på meget kort tid.

Jeg er certificeret i:

ELEMENT A:

 • øget indsigt i din adfærd og din rolle i samspil med andre
 • større forståelse for dynamikken i teamwork
 • værktøjer til bedre at skabe og håndtere relationer
 • større handlekraft og effektivitet i samarbejde med andre mennesker
 • større gennemslagskraft og forbedret evne til at kommunikere effektivt og empatisk
 • større forståelse af menneskers og gruppers udvikling
 • forudsætninger for at forstå, forebygge eller løse de mest almindelige samarbejdskonflikter

Element A viser hvilke behov man har i forhold til 3 grundlæggende forhold i grupper: tilhør, magt og nærhed. Man bliver klogere på om ens signaler svarer til ens behov og man bliver klar på, hvad man ønsker selv at initiere og hvad man ønsker andre gør eller ikke gør.

Eksempel 1

man har stort behov for nærhed men er meget afventende, andre skal kontakte en først. Sæt nu andre har det ligesådan… Måske man kan blive opmærksom på, hvad der skal til i hvilke sammenhænge for at man i højere grad viser eller i hvert fald handler udfra det man har behov for.

Eksempel 2

man kan godt lide at tingene er veldefinerede, klare rammer, deadlines, kvalitetskriterier osv. Og det er bedst at det er mig der bestemmer disse ting. Sæt nu at andre i gruppen har det på samme måde. Det giver nogle konflikter som er tidsbesparende og befriende at få sat ord på, hvis hele arbejdsgruppen laver testen.

Eksempel 3

man kan godt lide at tingene er veldefinerede, klare rammer, deadlines, kvalitetskriterier osv. Men man er bange for at virke dominerende. Sæt nu igen, at de andre i gruppen har det lidt på samme måde. Det giver et uproduktivt og frustrerende beslutningsvakuum, som er befriende at få spottet. Gruppemedlemmerne bliver via testen tydeligere på egne behov og andres og kan bedre forhandle tilfredsstillende og effektive samarbejdsmåder.

Pris:

385 kr + moms + tilbagemelding

NEOPIR

240 spørgsmål baseret på ’Big 5’ teorien, som hævder at den grundlæggende personlighed er baseret på 5 hovedfaktorer med 6 underpunkter:

Klik på billedet for at forstørre.
  • Følelsesmæssige reaktioner
  • Udadvendthed
  • Åbenhed over for oplevelser
  • Imødekommenhed

li>Samvittighedsfuldhed

Rapport med tydeliggørelse af personlige styrker, opmærksomhedspunkter og mulige udviklingsområder.
Profilen sammenlignes med relevante danske erhversgrupper.
Kan laves som 360 º
Pris:
350 kr + moms + tilbagemelding

HOGAN

Dybere, bredere, dyrere.
Omfattende rapporter med tydeliggørelse af personlige styrker, opmærksomhedspunkter og mulige udviklingsområder incl. hjælp til hvordan man kan arbejde hermed.
Kan laves som 360 º med specifikt fokus på ledelseskompetencer.

 • HPI er en udbygning af NEOPIR
 • ’MVPI’ viser hvilken betydning 10 centrale værdier har for dig, til personlig afklaring og til sammenligning med jobbets muligheder og krav.
 • HDI er nok Hogans stærkeste kort. Viser dine skyggesider, det som kommer frem under pres.
  Andre bedømmer os jo ikke kun pga vores kompetencer, men også udfra det vi er mindre gode til.
  Testen giver mulighed for at komme på omgangshøjde med andres vurderinger af en og hjælper med at forebygge at en ellers lovende karriere afspores.

Pris:

1.500 kr + moms pr stk + tilbagemelding

eksempler på de 3 test:

Thomas Person Profil Analyse

Klassiker som anvendes i over 50 lande.

Viser hurtigt 4 grundlæggende personlige styrker, begrænsninger og motivationsfaktorer og relaterer det til jobkravene.

Dominans: at opnå resultater til trods for modstand

Indflydelse: at få andre til at opføre sig positivt

Stabilitet: at udføre arbejdet konstant og forudsigeligt

Tilpasningsevne: at undgå fejl, besvær og risici

Testen indikerer hvordan personen reagerer under pres og den viser evt. forskelle på selvbilledet og det billede andre har af personen.

I eksemplet her er der f.eks. en ikke ubetydelig forskel på hvad personen selv mener er hans største styrke (dominans) sammenholdt med hvad andre oplever (indflydelse). Er det så godt eller skidt? Der er fordele og ulemper ved at ligge både over og under stregen, så det må analyseres nærmere. Testen giver god hjælp hertil, da hvert af de 4 grundtræk rummer 10 styrker og 10 begrænsninger/risici.

Følelsesmæssig intelligens

For at klare sig godt i tilværelsen skal man være i kontakt med sine værdier, mål, følelser og impulser. Med en test bliver man klogere på hvad det vil sige at være ‘følelsesmæssig intelligent’ og hvor ens styrker, opmærksomheds- og udviklingspunkter ligger.

1.000 kr + moms + samtale.